Miesięczne archiwum: Luty 2010

miłość.
ona nas przenika i zmienia.
dzięki niej stajemy się łagodniejsi, czyści.
to ona odnawia,leczy i odbudowuje wnętrze człowieka.
nie zmieniamy się siłą naszej woli.
nie zmieni nas upływ czasu.
zmieni nas miłość