Miesięczne archiwum: Kwiecień 2008

Chwila zadumania,
minutka ciszy…

już powoli
ostatnia godzina Fizyki,
ostatni raz w tych szkolnych progach,
szkolnej ławce,ostatni dźwięk dzwonka
ostatni raz czegoś takiego jak szkoła.
cóż wszystko się kiedyś kończy.

kur wa matura.