Miesięczne archiwum: Marzec 2008

Uwierzyć,
Znów zaufać,
Spojrzeć w gwiazdy
dłonią dotykać księżyca

Nie widzieć
A pamiętać.
Nie słyszeć
Chować w marzeniach…

tak naprawdę nie jest tak jak być powinno.
moje życie przeplatane jest setkami kłamstw.

nie jestem sobą